film- en literatuurlijst - 7 EC

bestudeer zelfstandig een groot aantal canonieke films en filmboeken

algemene typering en inhoud
De lijst bestaat qua films uit zowel verplichte als keuzetitels. Aan het einde van het studiejaar (mei/juni) volgt een eindgesprek over de bekeken films en boeken. De planning van deze gesprekken ontvang je begin mei van Ernie Tee.

de film- en literatuurlijst

leerdoelen
De student:

  1. heeft zijn inhoudelijke bagage verbreed en verstevigd.
  2. kan met een kritische en analytisch blik naar film kijken en filmliteratuur lezen.
  3. heeft zijn referentiekader verbreed en kan de ontwikkeling van een eigen visie en handtekening herkennen en benoemen.
  4. kan films binnen een tijd, stroming en/of maatschappelijk kader plaatsen.

competenties
1, 2, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
zelfstudie, door middel van het kijken van de films en het lezen van de boeken.

contacttijd
2 uur

docent
Ernie Tee

toets
toetsvorm: tentamen in de vorm van een eindgesprek.

beoordeling
- een voldoende beoordeling van het eindgesprek (cijfer, minimaal een 5,5).

studiebelasting
7 EC (196 uur)

Delen