groen licht procedure fictie en documentaire

In de loop van de ontwikkeling van een project vindt tenminste twee keer een ‘groen-lichtmoment’ plaats (GL). Het coachesoverleg geeft dan advies (GL 1) of al dan niet toestemming voor de overgang naar de volgende productiefase (GL 2). 

  • GL 1: eerste inhoudelijke en productionele check: Tegen het eind van de ontwikkelfase is er een overleg met alle coaches, dat adviserend is voor de RPS-coaches. Op basis van het filmplan wordt dan samen gekeken naar de inhoudelijke, technische en logistieke haalbaarheid binnen de randvoorwaarden van elk project. De belangrijkste vragen, onduidelijkheden of anderszins worden geinventariseerd. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van de studenten.

  • GL 2:  Dit is een formeel beslismoment met directe terugkoppeling naar studenten, 4 of 5 weken voor de 1e draaidag. Er wordt dan definitief beslist of een project door kan gaan of niet. De vragen, onduidelijkheden of andere opmerkingen uit GL 1 zouden nu verwerkt of opgelost moeten zijn.

Geen groen licht
Als het project (nog) niet voldoet, zijn er twee mogelijkheden:

  • Oranje licht: aanvullen/verder ontwikkelen en opnieuw inleveren voor GL.
  • Rood licht: geen toestemming om de productiefase in te gaan totdat GL is verkregen.
Delen