tijdpad documentaires 3e jaar

1. filmplan / ontwikkelfase

De regiestudent ontwikkelt i.s.m. de productiestudenten het filmplan.

Deze fase duurt vijf weken en eindigt met een eerste formele inhoudelijke en productionele check door het coachesoverleg. Het is dan ongeveer 6 weken voor de 1e draaidag.

 • inhoudelijke en productionele toetsing doc 1-2-3:   4 oktober 2016
 • inhoudelijke en productionele toetsing doc 4-5-6: 11 oktober 2016

Deze fase is in de planning voor iedereen dezelfde periode. Vanaf de productiefase is er sprake van een getrapte planning voor de verschillende projecten.

2. productiefase

gedurende het proces
De productiestudenten verzorgen de productieplanning, draaiplanning, callsheets en dagrapporten. De productieplanning wordt voorzien van deadlines en is op tijd beschikbaar zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.
De studieleiders, de productiecoach en docent/supervisor postproductie dienen na bespreking, via het productieformulier, akkoord te gaan met het aan hen voorgelegde plan.

4 weken voor 1e draaidag
De definitieve begroting wordt door de productiestudent ter goedkeuring voorgelegd aan de productiecoach zodat tijdig geld kan worden aangevraagd bij de financiële administratie.
Het duurt 2 weken voordat het geld op je rekening is gestort.

4 weken voor 1e draaidag
Groenlichtmoment: gaat het project door of niet?

2 weken voor 1e draaidag
Na het groen licht wordt het filmplan in grote lijnen vastgesteld. Het is belangrijk dat er tijdig duidelijkheid is over de plannen zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich goed voor te bereiden op een productie.

 • Inleveren en rondsturen definitief filmplan documentaire.
 • Er vinden technische locatiebezoeken plaats.
 • Het cameraplan (shotlist, cameraplanning) wordt door de cinematography- en regiestudent besproken met de studieleider c.q. coach cinematography
 • Het geluidsplan wordt door de sound designer, componist en regisseur besproken met de studieleider/docent Sound Design.
 • De draaiplanning wordt door de cinematography- en regiestudent besproken met de productie- en regiecoach.
 • Indien van toepassing wordt het VFX-plan (animatic/pre-visualisatie, 3D/2D techniek-/stijl-bepaling, setvoorbereiding/supervising) besproken en gecheckt op haalbaarheid met de studieleider IMVFX c.q. de VFX-coach.
 • door de secretaris van het planningsoverleg worden 2,5 week voor de 1e draaidag stijlbesprekingen met alle betrokken studenten, coaches en opnameleider ingepland.

1 week voor 1e draaidag
De weeglijst van de apparatuur die zij wensen mee te nemen wordt door camera/licht- en geluidsstudenten ingeleverd bij de productiestudent. In geval van overbelasting beziet de productiestudent of de huur van een extra vervoersmiddel financieel inpasbaar is. Zo niet, dan wordt er een selectie gemaakt van apparatuur, tot het maximaal toegestane gewicht is bereikt.

 • Productiestudent levert productieboekje inclusief volledige contactlijst aan crew, cast en alle coaches.
 • De betrokken productiestudent(en) zorgen ervoor dat een postproductieprotocol wordt gemaakt en ter goedkeuring aan de docent/supervisor postproductie wordt voorgelegd. De studieleider montage ontvangt deze schriftelijk vastgelegde afspraken
 • Studenten productie, montage, IMVFX en geluid bespreken de postproductie planning met de postproductiecoach.

5 dagen voor 1e draaidag
Het opnameschema moet gereed zijn.

Uiterlijk 2 dagen voor 1e draaidag
De productieboekjes worden verspreid volgens het bij de productiecoach en het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.

één dag voor elke draaidag
Call sheets worden door de productiestudent verspreid volgens het bij het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.

uit- en incheck van apparatuur
De productiestudent maakt met het magazijn afspraken over de exacte tijd voor uit- en incheck van apparatuur.

3. draaiperiode

Na de laatste draaidag
vindt de draaievaluatie plaats waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn.

5. evaluaties

 • Een draaievaluatie vindt plaats direct na afloop van de opnameperiode.
 • De feedbacksessie met het werkveld vindt plaats na oplevering.
 • Tijdens de postproductie-evaluatie presenteren de studenten montage, sound design en regie het door heb gevolgde werktraject aan alle betrokken studenten.
 • Vervolgens worden vakklasevaluaties gehouden.
 • Van vertoning voor derden kan pas sprake zijn na de evaluaties.
Delen