bacheloroverleg

Het bacheloroverleg bestaat uit de studieleiders en het hoofd bachelor en vergadert in principe elke dinsdagmiddag. Filmplannen en andere agenda-onderwerpen worden ruim voor het weekend verspreid. Het bacheloroverleg heeft de bindende bevoegdheid beslissingen te nemen m.b.t. de ontwikkeling, realisering, oplevering, uitbreng en distributie van de eindexamenfilms. Ook in alle gevallen die niet voorzien zijn, beslist het bacheloroverleg.

Delen