derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III   4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 • commercial   3 EC
  realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
 • derdejaars fictiefilm   15 EC
  ontwikkelen en visualiseren van het vormgevingsconcept van een korte fictiefilm

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

 • stagevoorbereiding   2 EC
  oriënteren op de mogelijkheden en zoeken naar een concrete stageplaats
 • stage   12 EC
  participeren in de professionele beroepspraktijk
 • vrije ruimte   1 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren
Delen