derde jaar: verdiepen en experimenteren

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   1 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 • commercials   2 EC
  realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
 • derdejaars fictiefilm   8 EC
  andermans idee uitwerken tot een definitief scenario en onderzoeken hoe het uitwerkt in het (post)productieproces   
 • ontwikkeling eindexamenfilm   4 EC
  van eerste ideeën via een synopsis naar een eerste scenarioversie

 3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • geestelijke bagage   3 EC
  onderzoeken en reflecteren op relevante literatuur over mens en maatschappij
 • de actualiteit   2 EC
  onderzoeken van de actualiteiten in de ‘buitenwereld’ als inspiratiebronvoor interessante verhalen
 • masterclasses   2 EC
  colleges met specialisten uit de wereld van kunst, literatuur, geschiedenis, oral history, storytelling, film en scenarioschrijven
 • workshop pitching   1 EC
  hoe presenteer / pitch je kort en bondig je eindexamenfilmidee aan o.a. de omroep?
 • dramaturgie 6   2 EC
  kennismaking met de theorie van Linda Aronson over 'writing tomorrow's films'
 • dramaturgie 7   2 EC
  kennismaking met alternatieve verhaalstructuren
 • schrijftraining   2 EC
  oefenen van deelvaardigheden van het scenarioschrijven
 • writers room   2 EC
  samenwerken in een schrijfteam
 • speelfilmscript of seriebijbel 1e versie   8 EC  
  uitwerken van een eigen idee tot een volledig scenario of een seriebijbel
 • evaluatie 3e jaars films   1 EC
  samen onderzoeken in hoeverre het filmverhaal uit het scenario overeind is gebleven

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

 • stage   5 EC   
  participeren in de professionele beroepspraktijk
 • korte stage mediafonds   1 EC
  oriënteren op inhoud en werkwijze van het mediafonds
 • egodocument   1 EC
  een gefilmd zelfportret maken van de eigen stem als schrijver
 • vrije ruimte   3 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren
 • evaluatie 3e jaar   1 EC
  schrijven van een zelfevaluatieverslag over het 3e jaar
Delen