onderzoek (videobrief) - 10 EC

gestructureerd onderzoeken van een beroepsvraag of beroepsprobleem

algemene typering en inhoud
De studenten raliseren het onderzoeksvoorstel dat ze in het 3e jaar hebben ontwikkeld. Het onderzoek heeft de vorm van een videobrief. De videobrief is een grensoverschrijdend onderzoek op narratief terrein, ergens in Europa. Op gestructureerde en verantwoorde wijze onderzoek je een theoretische vraag, binnen het inhoudsdomein van het scenarioschrijven, waarvan je – schrijvend met de camera – verslag doet.

Na goedkeuring van je onderzoeksvoorstel en je plan van aanpak vertrek je met een camera naar je onderzoekslocatie, en doet hiermee verslag van je bevindingen. Het verslag met onderzoeksresultaten presenteer je bij terugkomst.

leerdoelen
Na afloop:

  1. kan de student aan de hand van de theoretische vraag grensoverschrijdend onderzoek doen;
  2. kan de student hiervan op beeldende wijze (schrijven met de camera) verslag doen.

onderwijsvorm
onderzoek, zelfwerkzaamheid, presenteren

docenten/begeleiders
Hans Heesen en Rob Arends

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

toetsvorm 
videobrief

voorwaardelijke eis
Voor beoordeling van de videobrief is goedkeuring van het onderzoeksvoorstel en het plan van aanpak vereist.

beoordeling
- een voldoende beoordeling van de videobrief (O/V beoordeling)

studiebelasting
10 EC (280 uur)

Delen