In de loop van de ontwikkeling van een project vinden ‘groen-lichtmomenten’ plaats. Het bacheloroverleg geeft dan al dan niet toestemming voor de overgang naar een volgende fase. Groen licht betekent dat het project voldoet aan alle vereisten van de betreffende fase en dus: toestemming om door te gaan met de verdere ontwikkeling.

 • 1e Groenlichtmoment (BO): Midden juni derde jaar
  Na de Openbare Pitch, naar aanleiding van de op locatie ontwikkelde plannen. Algemene toetsing van de plannen door de leden van het Bachelor. Er wordt een uitspraak gedaan over de totale haalbaarheid, generiek gezien, en over de zaken waarvoor speciale toestemming gevraagd moet worden (buitenland, kinderen, dieren, nachtshoots e.d. zie randvoorwaarden) Het kan zijn dat ook plan B. verder ontwikkeld moet worden.
 • Check pitchdossiers (RPS-coaches). Het concept-pitchdossier, eventueel aangevuld met een lijst met gewenste hoofdlocatie(s)[1] en opgave beoogde lengte[2], worden beoordeeld door de RPS-coaches. Zij besluiten of de plannen ver genoeg ontwikkeld zijn om te pitchen aan de omroepen.
 • Tussentijdse productionele en financiële haalbaarheids-check (alle coaches met de heads): 6 weken voor de 1e draaidag
  Bespreken van de productionele en financiële haalbaarheid[1] standaard op de dinsdag van 10.00 – 11.00 uur voorafgaand aan het Bacheloroverleg. Voorzitter is de studieleider/coach productie.
  Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique aan: filmplan of scenario, financieel dekkingsplan en ingevulde haalbaarheidschecklist.
  Checklist documentaire: indicatie arena, beoogde camera, ongebruikelijke elementen in de documentaire zoals b.v. studio, production design, vfx.
  Checklist fictie: verwachte lengte, aantal locaties, praktische haalbaarheid, veiligheid locaties, stunts, wisseling dag/nacht, int/ext scenes, secenes met auto’s, e.d.
  Het kan zijn dat op basis van dit moment het plan aangepast moet worden omdat het financieel niet haalbaar is. De film moet op dit moment zodanig gefinancierd zijn dat realisatie financieel haalbaar wordt geacht.[2]. M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach de eindbeslissing. Als er VFX in het plan zit, moet ook dat in de begroting opgenomen zijn. De haalbaarheid van dit onderdeel moet geaccordeerd worden door de studieleider IMVFX.
 • 2e Groenlichtmoment (BO): 4 weken voor 1e draaidag – als agendapunt binnen het Bacheloroverleg
  Op basis van het filmplan documentaire of filmplan fictie, een financieringsplan (dekkingsplan) en op voordracht van de RPS-coaches wordt toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s,  begroting, dekkingsplan e.d.
 • Stijlbespreking (heads en coaches): 18 dagen voor de 1e draaidag
  Stijlbespreking met alle betrokken coaches

[1]Gekeken wordt naar de verwachte lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s en naar hoe de film gefinancierd gaat worden.

[2]Al in een vroeg stadium dienen de productiestudenten een concept begroting gemaakt te hebben en een dekkingsplan. Bij (bijna) elke eindexamenproductie dienen externe gelden binnen gehaald te worden. Hoe denken de studenten dat te gaan doen?

-        Crowdfundig (hoe en voor hoeveel geld)

-        Benefietavond

-        Aanvraag bij fondsen

-        Andere activiteiten

Tevens moet helder in kaart gebracht worden hoe de materiele sponsoring in elkaar zit. Welke bedrijven steunen de productie en kapitaliseer dat.

Delen