derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III   4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

4. excursies / festivals / voorbereiding beroepspraktijk      

5. individuele opdrachten / stage / vrije ruimte    

 • apparatuur derde jaar   2 EC
  het geluidsinstrumentarium beheersen en bedienen
 • stage   8 EC
  participeren in de professionele beroepspraktijk
 • voorbereiding onderzoek   2 EC
  een actieve voorbereiding op het praktijkondertzoek in het 4e jaar
 • vrije ruimte   2 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren
Delen