Het stageverslag is bedoeld als een terugblik op en een verantwoording van je stage. Dit houdt dat bijvoorbeeld aan de orde komen:

 • wat je (oorspronkelijk) van plan was
 • wat je allemaal hebt gedaan
 • een analyse van en een reflectie op wat je gedaan hebt
 • wat je (vooral) hebt geleerd van de stage (tijdens, maar ook nu, terugblikkend)
 • samenvattende conclusies en daaruit voortvloeiende voornemens voor de (nabije) toekomst

Het is handig om je stageplan als uitgangspunt voor je verslag te nemen. Sommige delen daaruit kun je waarschijnlijk zelfs letterlijk gebruiken.


Format stageverslag

 • minimaal 6 en maximaal 12 pagina's getypt A4 (exclusief eventuele bijlagen). (Overleg met je studieleider over de omvang van je verslag als je je stageperiode op verschillende plaatsen (bij verschillende bedrijven of producties) doorbrengt.)

Voorblad

Naam student:

Afstudeerichting:

Studiejaar:

Gegevens stage-adres:

Naam en contactgegevens stagebegeleider:

Periode (begin en einddatum):

Inhoudsopgave

 1. De stageplaats
  korte omschrijving / typering van het bedrijf / de instelling
 2. Motivatie en leerdoelen
  overgenomen uit het stageplan, eventueel wat samengevat
 3. Werkzaamheden
  Wat heb je allemaal gedaan?
 4. Analyse en reflectie (op de werkzaamheden)
  Wat ging er goed? Wat niet? Waar lag dat aan? (Neem hier eventueel ook de feedback/beoordeling van je praktijkbegeleider in mee)
 5. Wat heb ik geleerd?
  Terugblikkend: geef aan wat je hebt geleerd. Heb je je leerdoelen gehaald? Andere, onverwachte dingen geleerd? Iets (nieuws) ontdekt bij jezelf? Of nuttige verbanden kunnen leggen met eerdere of nieuwe theorie?
 6. Conclusies
  Vanuit bovenstaande en vervolgens gerelateerd aan de competenties: Geef per competentie aan waar je staat.
  Geef ook kort aan in hoeverre je je voorbereid voelde door de lessen en oefeningen op de Filmacademie en welke overeenkomsten en/of verschillen je hebt ervaren tussen werken op de Filmacademie en jouw stagepraktijk.
 7. Vooruitblik
  Zijn je toekomstverwachtingen van het werken na de academie veranderd door de stage? Waar zou je meer in willen oefenen in de periode die je nog op de academie doorbrengt?

Geef in de tekst duidelijk aan als je vertrouwelijke informatie over je stage-adres ‘weggeeft’. In dat geval kan het stageverslag niet door derden worden ingezien.

Lever uiterlijk een maand nadat je stage afliep, het verslag in bij je studieleider. Meld daarbij of het verslag al dan niet is gelezen door je externe stagebegeleider.

Delen