De afgestudeerde IMVFX‐er bezit het vermogen om vanuit zijn eigen specialisme scheppend om te gaan met intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties door deze in artistieke ideeën om te zetten en in audiovisuele vorm weer te geven

Algemene gedragsindicatoren

  • creëert in gezamenlijkheid met anderen een (nieuw) verhaal in beeld en geluid
  • laat in zijn werk zien dat hij over een groot visueel en auditief voorstellingsvermogen beschikt
  •  demonstreert in zijn scheppende werk zijn ideeën en betrekt daarbij zijn kennis van de bestaande beeld‐, geluids‐ en dramacultuur
  • zet aantoonbaar zijn psychologisch en sociologisch inzicht in om een verhaal te vorm te geven
  • levert een persoonlijk zichtbare bijdrage aan de totstandkoming van een productie, mede door de daar aan ten grondslag liggende artistieke keuzen
  • demonstreert vanuit zijn specialistische taak in woord en daad zijn fascinatie, zijn innerlijke noodzaak fantasie en verbeelding in te zetten bij het maken van audiovisuele producties

Specifieke gedragsindicatoren          

  • ontwikkelt bij een interactief fictieproject met de scenarioschrijver, regisseur en producent, de vormgeving van de interactie met de deelnemer
  • ontwikkelt bij een interactief documentaireproject met de scenarioschrijver/regisseur en producent, zowel de vormgeving van de interactie met de deelnemer als de dramaturgische informatiestructuur
  • creëert in overleg met de regisseur en de production designer het vormgevingsconcept voor de in de productie toe te passen visual effects
  • laat in zijn werk zien dat hij op zoek is naar nieuwe en verrassende vormen van interactieve verhalen en visual effects

 

Delen