De IMVFX studenten starten in het derde jaar met het commercial blok. De studenten voeren de vfx uit voor de diverse commercials. Daarna wordt er gestart met het verder uitwerken en uitvoeren van het concept voor de individuele meesterproef die aansluit bij hun, in het afstudeerplan, beschreven leerdoelen. Er zullen een aantal masterclasses gegeven worden door experts uit het werkveld, deze zijn in overleg met de groep geselecteerd op basis van hun specialisaties. In het najaar starten de studenten met de pr├ęproductie voor de VFX van de 3e jaars fictiefilms. Na de kerst vinden de opnames en de postproductie hiervan plaats. Vanaf ongeveer midden mei start de stageperiode; deze periode duurt tot begin september.

Delen