algemene typering en inhoud
In de eerste week wordt de film ‘Out of Sight’ (regie Steven Soderbergh) geanalyseerd op structuur, inhoud en verhaalmechanismen. Er wordt gekeken naar de manier waarop de uiteindelijke film verschilt van het shooting script en van de roman waarop de film is gebaseerd. Ook wordt ingegaan op de reden waarom bepaalde scènes in de montage zijn gesneuveld.

In de tweede week wordt een recente film geanalyseerd op mise-en-scène, kadrering en kleurgebruik.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze onderwijseenheid dient de student te begrijpen hoe de montage zich binnen het productieproces van een film verhoudt tot het scenario. Daarnaast dient de student te begrijpen hoe de visuele aanpak van een film bijdraagt aan de inhoud van het te vertellen verhaal.

onderwijsvorm
Een combinatie van hoorcolleges en zelfstudieopdrachten

docenten
René van Uffelen en gastdocent

competenties
2, 3, 8, 9 en 10

toets(vorm)
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student.

Voorwaarde voor toetsing is een 100 % aanwezigheid bij de lessenreeks

Delen