algemene typering en inhoud
De student maakt kennis met de menustructuur en de mogelijkheden van het programma After Effects. Aan bod komen o.a. het maken van 2D- en 3D-animaties met behulp van roteren, scalen, position en opacity. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in bijvoorbeeld het ontwerpen van een moving storyboard voor montagetoepassingen, compositing in After Effects, het werken met tekstlayers, titelkaarten en ondertiteling, het maken van key-effecten met de effect tools in het programma, het bewerken van zelf gedraaid materiaal in After Effects, het uitrenderen van beeldbewerkingen voor Avid en Encore.

Daarnaast leert de student werken met het programma Adobe Encore, waarmee DVDs en Blu-rays kunnen worden gemasterd.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze onderwijseenheid dient de student in staat te zijn het softwarepakket After Effects te gebruiken voor het maken van beeldbewerkingen in bewegende shots, alsook in staat te zijn het softwarepakket Encore te gebruiken voor het masteren van DVDs of Blu-rays.

onderwijsvorm
Een combinatie van werkcolleges en workshop

docenten
Gastdocent en Faye de Wilde

competenties
1, 2, 3, 4, 5 en 9

toets(vorm)
De docenten beoordelen de actieve participatie van de student.

Voorwaarde voor toetsing is een 100 % aanwezigheid bij de lessenreeks.

Delen