reflecteer op het maken van de eindexamenfilms

algemene typering en inhoud
De montagestudent levert een schriftelijk verslag in van het postproductietraject van de door hem of haar gemonteerde eindexamenfilms. Daarin wordt aan de hand van het bijgehouden logboek ingegaan op het gevolgde traject, op de communicatie met de andere crewleden, op de feedback die van docenten en coaches is ontvangen en op de inhoudelijke beslissingen die tijdens de montageperiode zijn genomen.

De montagestudent is aanwezig bij de eindevaluaties van alle eindexamenfilms door vertegenwoordigers van het beroepsveld. Bij de bespreking van de ‘eigen’ eindexamenfilms is de montagestudent in staat op gelijkwaardig niveau het gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigers uit het beroepsveld en te reageren op hun feedback.

leerdoel(en)
De student is in staat te reflecteren op het door hem of haar gevolgde traject en op de door hem of haar gebruikte werkmethode.

competenties
10

onderwijsvorm
- Evaluatie bijeenkomsten
- Schriftelijk reflectieverslag

docent
René van Uffelen

toets
- 100 % aanwezigheid bij de eindevaluaties van de eindexamenfilms
- Voldoende beoordeling van het zelfevaluatieverslag [V/O beoordeling]

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen