De afgestudeerde producent handelt effectief met souplesse als onverwachte omstandigheden daar om vragen.

Algemene gedragsindicatoren

  • maakt artistieke en zakelijke keuzes, binnen met belanghebbenden overeengekomen kaders, en stelt eerder genomen keuzes zonodig bij om een optimaal eindresultaat te kunnen bereiken dat voldoet aan de van te voren overeengekomen kaders
  • laat zien onder hoge druk te kunnen werken en wanneer nodig adequaat en met souplesse te kunnen acteren indien (gewijzigde) omstandigheden daartoe noodzaken
  • werkt, in voorkomende situaties, voor verschillende opdrachtgevers met uiteenlopende opvattingen over de invulling van de werkzaamheden, aan een scala van cinematografische producties (speelfilm, televisiedrama, documentaire, interactieve producties, commercials, opdrachtfilms, etc)
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd

Specifieke gedragsindicatoren

  • staat open voor feedback van belanghebbenden tijdens het gehele productieproces en kan deze verwerken in een volgende fase van een productie
  • past inventiviteit toe bij noodzakelijke aanpassingen om tot een eindresultaat te komen dat voldoet aan de bij aanvang overeengekomen kaders
Delen