De afgestudeerde producent bezit het vermogen om te leren, te ‘leren leren’ en zich blijvend te ontwikkelen.

Algemene gedragsindicatoren

  • hernieuwt bij voortduring zijn kennis van de veranderende cinematografiesector, houdt de technologische, inhoudelijke en artistieke ontwikkelingen nauwgezet bij en past ze toe
  • laat in zijn werk zien dat hij bezig is met zijn eigen artistieke en professionele ontwikkeling
  • traint en ontwikkelt zijn vaardigheden
  • organiseert zijn ontwikkeling: is actief met eigen bijscholing en staat open voor collegiale toetsing

Specifieke gedragsindicatoren

  • bezoekt met regelmaat toonaangevende nationale en internationale filmfestivals en filmmarkten, om kennis op te doen van werk van vakgenoten, productiemethoden en financieringsmogelijkheden
  • leest met regelmaat vakliteratuur
  • leest met regelmaat literatuur
  • bezoekt met regelmaat theatervoorstellingen, concerten en kunstexposities
  • volgt dagelijks de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, nationaal en internationaal
Delen