De afgestudeerde production designer kan zijn verbeelding vormgeven, dit door zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te passen.

Gedragsindicatoren

  • analyseert een verhaal op grond van algemene stijl, sfeer, tijdsbeeld, karakters, interieurs, kleding en alle overige zaken van het departement production design en komt hiermee tot een realistisch vormgevingsplan.
  • doet research naar de vormgevende elementen die bij de productie passen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van film- en kunstgeschiedenis, architectuur, bouwkunst, (toegepaste) kunst, etc. Hij zet hierbij zijn orienterend vermogen in,
  • maakt gebruik van zijn kennis en vaardigheden van diverse visuele communicatiemiddelen en zet de mogelijkheden en kenmerken van de middelen in om een verhaal te verbeelden,
  • gebruikt diverse visuele communicatiemiddelen passend bij welke vormgeving hij voor ogen heeft, zoals schetsen, fotografie,  beeldmateriaal, moodboards, twee of driedimensionaal ontwerp in de vorm van bijvoorbeeld een maquette of met behulp van ontwerpprogramma’s. Hij gebruikt tevens zijn kennis over de vormgevende elementen, andere facetten van het production design, zoals het licht- en kleurgebruik, compositie, grafisch ontwerp en special effects om te komen tot een concept en communiceert dit,
  • onderzoekt en gebruikt de mogelijkheden op het gebied van virtuele realiteit,
  • specialiseert zich naar eigen behoefte of naar de vraag uit het werkveld.
Delen