zelfstandig een begroting opstellen voor het art department

algemene typering en inhoud
De workshop breakdown en begroten is een verdieping en intensivering van de kennis die is opgedaan in het tweede jaar m.b.t. begroten. De opgedane kennis wordt direct na de workshop in praktijk gebracht bij het opstellen van de begroting voor het art departement van de derdejaars productie waar de student aan mee gaat werken.

leerdoelen

  1. De student kan zelfstandig een breakdown en een begroting opstellen voor het art department van een lange speelfilm.
  2. De student kan productieprocessen analyseren, plannen en heeft kennis van het budget van het art department bij een lange speelfilm.
  3. De student is in staat om zelfstandig een begroting op te stellen voor het art department van een academieproductie.

competenties
4,5,7,8,9

onderwijsvorm
plenaire lessen en opdrachten, zelfstudie

contacttijd
24 uur

docent
Anne Winterink

toets

  • een breakdown voor het art department
  • een begroting voor een lange speelfilm

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • een voldoende resultaat voor de tijdig ingeleverde opdrachten;
  • een positieve beoordeling van het inzicht in de productieprocessen, van de gemaakte art department breakdown en van de gemaakte begroting(en).

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen