hoe wordt een documentair verhaal opgebouwd?

algemene typering en inhoud
Wat zijn de verschillende dramaturgische principes die verschillende documentairemakers hanteren?  Dramaturgisch inzicht is niet alleen nodig bij fictie. Ook een documentaire vraagt om structuur en ordenende principes om een vertelling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dramaturgie speelt dus ook een belangrijke rol bij documentaires, zowel in de concept fase (filmplan), als bij de opnames en in de postproduktie. Verschillende documentaires zullen worden geanalyseerd op basis van hun dramaturgische principes.

leerdoel
Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student:

  • verschillende dramaturgische principes in documentaires herkennen en enoemen

competenties
 
9

onderwijsvorm
werkcolleges

contacttijd
..

docent
Jan Sebening

toets
opdrachten

beoordeling

  • 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • voldoende voor de opdrachten

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen