waarom is een personage wel of niet interessant voor je documentaire?
(tevens inhoudelijke voorbereiding op KDO 2)

algemene typering en inhoud
In deze lessen doet de student nieuwe kennis en vaardigheden op die voortborduren op de lessen Filmplan & research A: De student leert nieuwe vaardigheden om systematisch research voor een documentaire te kunnen verrichten. De lessen zijn toegespitst op de research die nodig is voor de korte documentaire oefening 2 (KDO 2) waarbij casting van het hoofdpersonage en gesprekstechnieken de kern vormen van het filmplan voor KDO 2 (in aansluiting op de filmplanonderdelen zoals beschreven in A): wat maakt een personage interessant voor de film, hoe omschrijf je een (hoofd)personage, wat is de functie van de hoofdpersonage in het filmverhaal. Ook is er een uitgebreide theoretische inleiding op het filmplan schrijven voor documentaires. Regievisie, vormgeving, sounddesign, achtergrond, arena, structuur, motivatie en andere voor een professioneel filmplan schrijven zullen aan bod komen.

 De student leert verschillende manieren om onderzoek te doen naar de kwaliteit, de haalbaarheid en de concrete mogelijkheden van een documentair idee over een personage en hoe deze op te schrijven in een kort geschreven filmplan.

literatuur

  • Michael Rabiger, Developing Story Ideas, Focal Press, Massachusetts, 2000

leerdoelen
Na afloop van dit programma onderdeel kan de student:

  • een inschatting maken of een hoofdpersonage interessant is voor een documentaire
  • een kort filmplan schrijven met een aansprekend hoofdpersonage (als onderwerp), een omschrijving van het hoofdpersonage op basis van research en verkregen kennis middels gesprekstechnieken, regievisie en vormgeving in beeld en geluid.

competenties
1, 2, 4, 5, 6, 8, 11

onderwijsvorm
werkcollege & zelfstudie

contacttijd
..

docenten
Jeroen Berkvens

toets
filmplan voor KDO 2

beoordeling

  • 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • een voldoende beoordeling van het geschreven filmplan [V/O beoordeling]

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen