interpreteer een lokaal nieuwsbericht op basis van eigen research tot een documentaire vertelling rondom een hoofdpersonage

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Regie Documentaire en Sound Design

algemene typering en inhoud
De tweedejaars studenten verfilmen binnen twee dagen een onderwerp, waarvoor de regiestudent, in samenwerking met de productiestudent, een plan heeft geschreven. Het filmplan komt voort uit een (kranten)bericht uit de eigen directe omgeving (lokaal nieuws). Hiernaast bezoeken de studenten het IDFA om inspiratie op te doen met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de oefening.
De regiestudent is inhoudelijk en artistiek verantwoordelijk voor de productie tot en met de afwerking daarvan. Iedere student doet vanuit zijn eigen vakdiscipline ervaring op in een documentaire situatie. De coaches leren de studenten wat de verantwoordelijkheden zijn van de diverse crewleden, hoe de diverse departementen optimaal met elkaar kunnen communiceren e.d.. Nadat de beeldmontage en geluidsnabewerking zijn afgerond vinden de vakklas- en crewevaluaties plaats.

voorwaarden en faciliteiten
- film duurt 4 á 5 minuten
- 2 dagen opname,
- 5 dagen beeldmontage,
- 1 overdrachtsdag,
- 3 dagen geluidmontage
- 1 dag eindmixage

postproductie

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
De coaches opereren als een coachteam. Alle coaches coachen de studenten op alle aspecten:

 • Inhoud
 • Werkproces / aanpak
 • Samenwerking en communicatie
 • Leerproces
 • Vaktechnische zaken

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening kan de student:

Samenwerken:
- het specifieke aan het werken in een documentaire filmcrew  verwoorden
  (taken, verantwoordelijkheden en de eigen rol daarin)
- aangeven hoe je een goede samenwerking kunt bevorderen
Communicatie:
- zijn ideeën, handelen en inbreng helder verwoorden en verantwoorden
- op constructieve wijze feedback geven en ontvangen
Leren en ontwikkelen:
- zijn sterke en minder sterke punten benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen formuleren

toets(vorm)
leerverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- een voldoende beoordeling van het leerverslag (V/O)

PPT van de Kick Off op 29 aug 2017

specifieke leerdoelen regie documentaire

Na afloop van deze oefening:

 • Heb je in overleg met de camerastudent een passend decoupageplan opgesteld.
 • Heb je ervaring opgedaan in het artistiek leidinggeven in een documentaire situatie op locatie.
 • Heb je in overleg met de montagestudent inhoudelijk de beeldmontage gerealiseerd.
 • Heb je in overleg met de sound design student inhoudelijk de geluidsmontage gerealiseerd.
 • Heb je een hoofdpersonage weten te casten.
 • Heb je interviewtechnieken toegepast ten einde informatie te vergaren.

competenties
1, 2, 3, 4 en 5

onderwijsvorm
praktijkoefening

docent /coach
Astrid Bussink

toets
opdracht en verslag

beoordeling

De student krijgt de studiepunten toegekend als

 • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist (voorwaarde).
 • een voldoende beoordeling van de opdracht en het verslag [V/O beoordeling]

studiebelasting
6 EC (168 uur)

Delen