algemene typering en inhoud 
De regisseur bedenkt een filmisch verhaal van een gegeven locatie in Amsterdam in beeld en geluid op basis van research op de plek zelf – observaties en eventueel gesprekken. In samenspraak met de crew wordt het oorspronkelijke filmidee verder uitgewerkt en aangescherpt tot een door de regisseur geschreven kort filmplan waarin vorm (in beeld en geluid) en inhoud samengaan. Doel is opnieuw naar een (wellicht) bekende plek te kijken en luisteren en op basis daarvan tot een filmische, documentaire vertelling te komen. 

leerdoelen
Na afloop heeft de student: 

  • een documentair verhaal verteld in beelden/scènes met doordacht sound design op basis van een kort filmplan 
  • nieuwe) ervaring opgedaan in het samenwerken met een crew 
  • nieuwe) ervaring opgedaan in het maken van de vertaalslag van een verhaal vertellen op papier naar een verhaal vertellen in beeld en geluid
Delen