reflectie op je professionele ontwikkeling als regisseur tijdens je studie en je bijdrage aan de eindexamenfilm

inhoud
Je sluit het afstudeertraject én je opleiding af door te reflecteren op je professionele ontwikkeling en de (eind)balans op te maken van waar jij als beginnende beroepsbeoefenaar staat. Dat doe je in de vorm van een zelfevaluatieverslag waarin je ook voorbeelden van jouw functioneren tijdens de praktijkproef opneemt.

Je hebt gedurende de gehele opleiding gewerkt aan het ontwikkelen van je competenties als regisseur. Het afstuderen markeert daarbij een belangrijk moment in jouw ontwikkeling. Ken je je eigen sterktes en zwaktes? Hoe ga je verder aan je ontwikkeling werken? Wil je je op een bepaalde manier als regisseur binnen het beroepsveld gaan profileren? Kun je op niveau reflecteren?
Het zelfevaluatieverslag wordt geschreven na afronding van de vierdejaars eindexamenfilm en beslaat 6 – 8 pagina’s A4 (excl. Bijlagen)

De zelfevaluatie bevat minimaal:

 • Inleiding
  Wat waren je verwachtingen bij aanvang van je opleiding aan de filmacademie
 • Terugblik op mijn ontwikkeling
  Hoofdlijnen in je ontwikkeling gedurende de vier jaren van de opleiding. Wat waren voor jou sleutelmomenten in je opleiding, waarvan heb je het meeste geleerd?
 • Het eindexamenfilmtraject
  Korte beschrijving en reflectie op je functioneren als regisseur gedurende je eindexamenfilmtraject. Als je film nog niet af is beschrijf je het tot zover je bent.
 • Sterkte/zwakte analyse
  Een actuele sterkte / zwakteanalayse van jou als regisseur in het licht van de competenties. Waar ligt je kracht als maker? Waar ben je goed, waarin minder goed?
 • Mijn profiel als regisseur
  Hoe wil je je in het beroepsveld gaan profileren als regisseur? Een kernachtige beschrijving van jezelf waaruit je artistieke profiel blijkt.
 • Toekomst
  Wat zijn de stappen die je gaat ondernemen meteen na de Filmacademie om aan het werk te gaan? Hoe wil je na de opleiding verder werken aan je professionele ontwikkeling?
 • Tot besluit
  Samenvattende eindconclusie(s)

  tussendoor: concrete illustraties of voorbeelden; (waarmee je je bevindingen waar nodig staaft, direct in de tekst als het kort is, of als bijlage als het langer is (Bron: eigen portfolio)

leerdoel
De student reflecteert op zijn professionele ontwikkeling als regisseur tijdens de studie en zijn functioneren tijdens het maken van zijn eindexamenfilm.

onderwijsvorm
zelfstandig

docenten
n.n.b.

competenties
9, 10

toetsing en normen voor behalen ec’s
Het binnen de gestelde deadline inleveren van het verslag en een positieve beoordeling

Er wordt beoordeeld aan de hand van criteria m.b.t.:

 • De mate waarin het geschetste overall (zelf)beeld van de professionele ontwikkeling helder en realistisch is
 • De wijze waarop daarbij de eigen sterke en zwakke eigenschappen zijn benoemd
 • Het niveau van de reflecties
 • De kwaliteit van de onderbouwing en de voorbeelden in de zelfevaluatie

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen