Specialisatie in blok 1

 • Introductie alle docenten, nulmeting en layout scenario
  (Hans Heesen, Rob Arends, Ellen Verhoeff, Anne van Melick - 1 dag)
  Op de eerste dag van specialisatie 1 zullen alle docenten zich voorstellen, zal de ‘nulmeting’ plaatsvinden, en zullen de studenten de eerste instructie krijgen op het gebied van scenariolayout.
  De nulmeting is een groepsgesprek, met de volgende vragen en elementen: Waar wil je naartoe deze komende vier jaar? Wat wil je leren? Wat zijn je dromen? Wat verwacht je? Fragment meenemen, of schrijfopdracht voorlezen? Eigen routes benadrukken.
 • Schrijfoefeningen (Ellen Verhoeff, blok 1 en 2, totaal 7,5 dagen) 
  Ellen werkt met de studenten aan oefeningen rondom de scenariobasics: personage, arena en dramatische situatie, maar raakt ook al aan zaken als genre, dialoog, planting en pay off, en conflict. In de vervolglessen in blok 2 zal het gaan over protagonist en structurering. Zaken als perspectief, story world, en o.a. drie-aktenstructuur, inciting incident, resolutie en eenheid van tijd en plaats komen voorbij. Ook een eerste oefening met synopsis.

Specialisatie in blok 2

 • Schrijven met Geluid, met Sound Design
  (Ben Zijlstra, Rob Arends, Ellen Verhoeff - 2 dagen)
  Een verhaal wordt pas een filmverhaal als beeld samenkomt met geluid. Samen met de studenten Sound Design bedenken de studenten verschillende geluidsbeelden bij een bestaand videofragment, en helpen dit uit te voeren.
 • Schrijfoefeningen (Ellen Verhoeff, blok 1 en 2, totaal 7,5 dagen)
  Ellen werkt met de studenten aan oefeningen rondom de scenariobasics: personage, arena en dramatische situatie, maar raakt ook al aan zaken als genre, dialoog, planting en pay off, en conflict. In de vervolglessen in blok 2 zal het gaan over protagonist en structurering. Zaken als perspectief, story world, en o.a. drie-aktenstructuur, inciting incident, resolutie en eenheid van tijd en plaats komen voorbij. Ook een eerste oefening met synopsis.
 • Inspiratieoefeningen (Hans Heesen, blok 2, 3, 4 en 5 - totaal 5,5 dagen)
  Associatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.
 • Conflictscènes schrijven (Evianne Lamme, blok 2 en 3, totaal 3 dagen) 
  Scèneschrijven rondom conflict: onderzoeken hoe je een conflictscène schrijft, en hiermee oefenen.

Specialisatie in blok 3

 • Conflictscènes schrijven (Evianne Lamme, blok 2 en 3, totaal 3 dagen)
  Scèneschrijven rondom conflict: onderzoeken hoe je een conflictscène schrijft, en hiermee oefenen.
 • Inspiratieoefeningen (Hans Heesen, blok 2, 3, 4 en 5 - totaal 5,5 dagen)
  Associatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.
 • De grote schrijfoefening (Ellen Verhoeff & Anne van Melick - 6 dagen)
  Met deze oefening willen we zien of een student een emotionele ontwikkeling kan beschrijven: via een personage de kijker iets laten voelen / identificeren. De student mag uit alle voorgaande oefeningen ideeën verzamelen, en maakt in deze module twee scripts van 8 à 12 minuten. Eén script ontwikkel je in één dag (op intuïtie, zonder begeleiding), een ander script ontwikkel je in de les, onder begeleiding. Deze module is een belangrijk element in de beoordeling, maar alles hieraan voorafgaand telt mee. 

Specialisatie in blok 4

 • Scriptanalyse & Beelddramaturgie (met regiestudenten - 2 dagen)
  Samen met de studenten Regie. Tijdens deze specialisatie zullen de studenten leren vanuit hun eigen visie te interpreteren, en het gesprek te voeren over deze interpretaties, en hoe dit om te zetten naar beeld.
 • Inspiratieoefeningen (Hans Heesen, blok 2, 3, 4 en 5 - totaal 5,5 dagen)
  Associatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.
 • Dramaturgie 1 & 2 (Esther Wouda - 4 dagen) 
  De eerste dramaturgiemodules in het scenarioprogramma. Esther Wouda behandelt De 36 dramatische situaties van Jan Veldman en de klassieke 3-actenstructuur volgens Syd Field, met enkele dagen theorie, en enkele analyse- en schrijfopdrachten die daaraan verbonden worden.

Specialisatie in blok 5

 • Inspiratieoefeningen (Hans Heesen, blok 2, 3, 4 en 5 - totaal 5,5 dagen)
  ssociatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.
 • Schrijven voor de Studio Fictie Oefening (SFO)
  (Ellen Verhoeff & Anne van Melick, blok 5 en 6 - totaal 5 dagen)
  In dit onderdeel vertrekken de verhalen van de studenten bij een arena, bedacht door hun klasgenoten van Production Design. Ieder ontwikkelt twee scripts op basis van hun maquette (en later de daadwerkelijke set in studio 1), en leert herschrijven op basis van randvoorwaarden én dramatische verbetering. Deze scripts worden meegenomen naar het tweede jaar.
 • Aftrap webserie (Ellen Verhoeff & Rob Arends, blok 5 en 6, totaal 8 dagen) 
  Beschrijving volgt.

Specialisatie in blok 6

 • Webserie (Ellen Verhoeff & Rob Arends, blok 5 en 6, totaal 8 dagen)
  Beschrijving volgt.
 • Schrijven voor de Studio Fictie Oefening (SFO)
  (Ellen Verhoeff & Anne van Melick, blok 5 en 6 - totaal 5 dagen)
  In dit onderdeel vertrekken de verhalen van de studenten bij een arena, bedacht door hun klasgenoten van Production Design. Ieder ontwikkelt twee scripts op basis van hun maquette (en later de daadwerkelijke set in studio 1), en leert herschrijven op basis van randvoorwaarden én dramatische verbetering. Deze scripts worden meegenomen naar het tweede jaar.
Delen