Het vierde jaar vormt de afsluiting van de opleiding. Iedere scenariostudent laat binnen zijn eigen traject zien dat hij over de eindkwalificaties van de opleiding Scenario beschikt, en waaruit zijn persoonlijke profiel als scenarioschrijver precies bestaat. Naast enkele lessen over de naderende beroepspraktijk, en het deelnemen aan de modules Writers Room, Geestelijke Bagage, en de Masterclasses, is iedere student met eigen, grote trajecten bezig: het schrijven van een eindexamenfilm, het schrijven van een speelfilm of seriebijbel, en het doen van een onderzoek. Eventueel kan in het vierde jaar nog stage gelopen worden.
Het vierde jaar vormt het sluitstuk van de opleiding. Niet alleen heeft de student het vak scenarioschrijven in de vingers gekregen, ook weet de student welke plek als schrijver hij of zij wil en gaat innemen in het scenariolandschap. Het jaar wordt afgesloten met het Keep an Eye Filmfestival, waarbinnen vertoningen van de eindexamenfilms, een showcase waarin geschreven werk door acteurs wordt gepresenteerd aan het beroepsveld, en een feestelijke diploma-uitreiking zullen plaatsvinden.

Delen