evaluatie 4e jaar en studie - 1 EC

schrijven van een zelfevaluatieverslag over het 4e jaar en het geheel van de opleiding

algemene typering en inhoud
De student schrijft een evaluatieverslag, aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe kijk je terug op je ontwikkeling gedurende het afgelopen jaar? Wat zie je als je sterke en je zwakke punten?
 • Wat vond je van de verschillende vakken/onderdelen? Wat heb je ervan geleerd? Kun je hetgeen je ervan geleerd hebt al toepassen in je werk?
 • Welk doel had je je zelf gesteld aan het begin van het jaar? Heb je dat gehaald?
 • Hoe kijk je terug op de opleiding als geheel?
 •  Is je beeld dat je had van het vak scenarioschrijver veranderd?
 • Wat wil je na de opleiding voor jezelf onderzoeken/verbeteren? Hoe ga je daaraan werken?

leerdoelen
De student laat zien dat hij in staat is tot:

 • voldoende diepgang in de reflectie op het volledige studiejaar;
 • voldoende diepgang in de reflectie op de gehele opleiding;
 • schetsen van het eerstvolgende ontwikkeltraject dat hij/zij aangaat
 • bewust stilstaan bij het leerproces en de belangrijkste leerervaringen en reflecties op de eindexamenfilm daarin verwoorden, vooral gericht op samenwerking

competenties
2, 9, 10

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid

docenten
Anne van Melick, Rob Arends

toets

 • evaluatieverslag over het vierde jaar en de gehele opleiding
 • 2 x een evaluatiegesprek (in januari en juni)

beoordeling

 • een positieve beoordeling van het verslag (O/V beoordeling);
 • een voldoende voor het niveau van reflectie in het/de gesprek(ken)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen