schrijven voor en repeteren van een scriptlezing met acteurs.

algemene typering en inhoud
Met de showcase in het vierde jaar studeert iedere scenariostudent af, en het vindt plaats in de Keep an Eye afstudeerweek. De showcase is een uitvoering waarbij acteurs scenario’s oplezen en al deels uitspelen, in een theatrale setting. Ter voorbereiding gaat de student al enkele weken voorafgaand aan de showcase aan de slag met een (toneel)dramaturg of schrijver, om het geschreven werk geschikt te maken voor ‘toneel’. Ook zal in die weken nauw worden samengewerkt met de acteurs. Het werk dat ontwikkeld wordt binnen de serie of de speelfilm mag voor deze showcase gebruikt worden, maar de student mag er ook voor kiezen speciaal voor deze module iets te schrijven.

leerdoelen 
Na afloop heeft de student:

  • bewust vormgegeven aan een geschreven werk voor een scriptlezing, ter profilering van de eigen stem aan het werkveld
  • onder begeleiding en met acteurs gewerkt  aan het ‘toneelklaar’ maken van een filmscenario
  • inzicht in wat het toneel vraagt van een scenario

competenties 
1, 3, 4, 6, 9, 11

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid en werkcollege’s, presentatie

docent/begeleider
gastdocent

toets
de uiteindelijke tekst waarmee gespeeld wordt, en de presentatie. Voorwaarde voor deelname aan de showcase is een actieve participatie in de voorbereidingsweken.

beoordeling

  • actieve participatie in workshops en besprekingen
  • een voldoende resultaat van het geschreven werk (O/V)

studiebelasting
5 EC (140 uur)

Delen