Als afsluiting van hun hun opleiding maken studenten van de verschillende afstudeerrichtingen eindexamenfilms. Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films.

handleiding eindexamenfilms

cinematography en eindexamenfilms - 48 EC

In elke eindexamenfilm liggen er voor een cinematographer drie te onderscheiden professionele opgaven:

 1. decoupage of plan van aanpak voordat het productieproces in de opnamefase is, waarbij de regievisie sturend is voor het beeldconcept.
 2. het leidinggeven tijdens de opnameperiode aan het cinematography department ten einde beeld te realiseren dat verwerkt kan worden tot een coherente film, waarbij de student het beeld bepaalt in overleg met andere disciplines.
 3. het corrigeren  van  beeld in de eindfase van het productieproces, zodat er  een beeld ontstaat dat voldoet aan  de eisen van een  professioneel verteld verhaal.

In elke eindexamenfilm liggen er voor een gaffer de volgende professionele opgaven:

 1. het samenstellen van het lichtpakket en de logistieke voorbereiding voor een productie in overleg met de cinematographer.
 2. het leidinggeven aan  belichters tijdens de opname periode en de logistiek consequenties van de licht afdeling verzorgen.

extra toelichting op de examenfilms voor studenten cinematography en productie

doelen

 1. de student laat ziendat hij/zij op het vereiste niveau als cinematographer aan een professioneel filmproject kan bijdragen.
 2. bovendien laat de student zien dat hij ook in de rol van gaffer bij kan dragen aan de realisatie van eindexamenfilm.

beoordeling
De student wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Pr├ęproductie (20 EC):

 • Technische voorbereiding
 • Inhoudelijke voorbereiding
 • Organisatie van het werk
 • Omgaan met de crew (bij het voorbereiden)
 • Omgaan met externen (idem)
 • Punctualiteit (nakomen afspraken)

Draaiperiode (24 EC):

 • Inhoudelijke en technische keuzes
 • Omgaan met de crew op de set

Postproductie (2 EC):

 • Inhoudelijke en technische keuzes grading
 • Communicatie tijdens de grading

Evaluatie (2 EC):

 • Aanwezigheid en actieve participatie bij de evaluaties (voorwaarde)
 • Individueel leerverslag

studiebelasting
48 EC (1344 uur)

Delen