reflecteer schriftelijk en als crew op de gemonteerde fictie en documentaire film

algemene typering en inhoud
Studenten reflecteren op de derde Korte Documentaire en Locatie Fictie Oefening. Studenten wonen de evaluaties van beide oefeningen bij en reflecteren als crew op het gevolgde creatieve traject. Studenten schrijven aan de hand van het door hen bijgehouden logboek een verslag over beide oefeningen, waarbij ze ingaan op de door hen gevolgde werkwijze, het creatieve proces en de samenwerking met de studenten Regie, Productie, Sound Design en IMVFX, alsook de feedback die ze hebben gehad tijdens de coaching. Studenten dienen ook in te gaan op de verschillen in aanpak die ze bij deze derde oefeningen bij zichzelf zijn tegengekomen in vergelijking met de eerste twee fictie en documentaire oefeningen.

leerdoel(en)
De student leert bewust te kijken naar zijn of haar werkproces tijdens de montage en wordt tijdens de evaluaties uitgedaagd om de discussie met medecrewleden en coaches aan te gaan. Daardoor oefent de student zijn of haar communicatieve en reflectieve vermogens. In het verslag wordt de student uitgedaagd om de verschillen in de eigen aanpak in vergelijking met enkele maanden eerder te beschrijven. Daardoor krijgt de student inzicht in zijn of haar eigen leertraject.

competenties
3, 9,10

onderwijsvorm
gezamenlijke evaluatie, schriftelijk verslag

contacttijd
18 uur

docenten
Ren├ę van Uffelen en diverse vakklascoaches

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student tijdens de evaluaties en beoordeelt het schriftelijke verslag van de student, waarbij speciaal wordt gelet op de mate waarin de student gebruik maakt van het bijgehouden logboek, de mate waarin de student in staat is te reflecteren op het werkproces tijdens de postproductie, alsook de mate waarin de student in staat is het eigen leertraject te overzien en te benoemen.

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen