interpreteer een lokaal nieuwsbericht op basis van eigen research tot een documentaire vertelling

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Regie Documentaire en Sound Design

algemene typering en inhoud
De tweedejaars studenten verfilmen binnen twee dagen een onderwerp, waarvoor de regiestudent, in samenwerking met de productiestudent, een plan heeft geschreven. Het filmplan komt voort uit een (kranten)bericht uit de eigen directe omgeving (lokaal nieuws). Hiernaast bezoeken de studenten het IDFA om inspiratie op te doen met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de oefening.
De regiestudent is inhoudelijk en artistiek verantwoordelijk voor de productie tot en met de afwerking daarvan. Iedere student doet vanuit zijn eigen vakdiscipline ervaring op in een documentaire situatie. De coaches leren de studenten wat de verantwoordelijkheden zijn van de diverse crewleden, hoe de diverse departementen optimaal met elkaar kunnen communiceren e.d.. Nadat de beeldmontage en geluidsnabewerking zijn afgerond vinden de vakklas- en crewevaluaties plaats en schrijft de student een korte zelfreflectie.

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout. Zij is het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
Elke afstudeerrichting verzorgt de coaching van hun eigen studenten bij de uitvoering van hun specifieke rol.

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening heeft de student:

 • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een korte documentaire op basis van een door de regiestudent in samenwerking met de productiestudent ontwikkeld filmplan, en gedraaid op locatie.
 • bewust stilgestaan bij zijn/haar leerproces en kan de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden, zowel schriftelijk als verbaal.

montage en de KDO 2 - 3 EC

monteer in beeld en geluid een kort documentair verhaal

algemene typering en inhoud
In deze korte documentaire oefening monteren de studenten een documentaire van maximaal vijf minuten. Het materiaal daarvoor is in twee draaidagen opgenomen. De studenten Montage werken in deze oefening samen met de studenten Regie Documentaire, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Documentairestudent. De Montagestudenten monteren niet alleen het gedraaide materiaal, maar zijn ook verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – en voor de vertoning tijdens de evaluaties. Ter afronding van deze oefening schrijven studenten een individueel evaluatieverslag (zie Verslagen)

Productioneel

 • 5 dagen beeldmontage
 • 1 overdrachtdag
 • 3 dagen geluidmontage + 1 dag eindmixage
 • 1 dag voorbereiding evaluaties (samenvoegen beeld en geluid, prepareren vertoning Projectiezaal en oplevering DVD-master t.b.v. evaluaties)

Specifieke leerdoel(en) Montage

Na afloop van deze oefening:

 1. is de student in staat om een korte documentaire te monteren waarvan beeld en geluid gedurende twee draaidagen los van elkaar zijn opgenomen.
 2. daartoe dient de student het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren.
 3. binnen het montagesysteem dient de student het materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als de Montagestudent onverhoopt zou wegvallen.
 4. is de student in staat in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld. In dat proces stelt de student zich als een gelijkwaardige gesprekspartner op.
 5. is de student in staat om feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot zich te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film.
 6. is de student in staat de film binnen de hem of haar ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot.
 7. is de student in staat om de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is.
 8. is de student in staat om de definitieve beeldversie en de definitieve audiomix te verwerken tot een vertoningskopie van de film ten behoeve van evaluaties en archivering.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
8 uur

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout i.s.m. studenten Productie

docent(en) 
René van Uffelen en diverse vakklascoaches

toets
formatieve
toetsing.

Toetsvorm: De docent beoordeelt de actieve participatie van de student, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit en planmatig en doelgericht werken.

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen