onderzoek je eigen stem door het realiseren van een 'vrije' documentaire vanuit een eigen idee

voor wie
Studenten Productie, Regie Documentaire, Cinematography, Sound Design en Montage.

algemene typering en inhoud
De korte documentaire oefening 3 is een vrije documentaire oefening waarbij de regie student zelf een idee aandraagt en dit idee, in samenwerking met de productie student, heeft geresearched en opgeschreven in een filmplan. Camera, montage en sound design studenten hebben vanuit hun eigen discipline inhoudelijke input gegeven op het filmplan. Documentaire zal in een ratio van 1:5 gedraaid worden.
Deze tweedejaars oefening wordt vanaf het begin inhoudelijk begeleid door de regie documentaire coach. Bij de besprekingen kunnen behalve de studenten regie documentaire ook studenten productie en camera betrokken worden. Gedurende de voorbereiding en tijdens de opname- en afwerkingperiode worden spreekuren en coachingsessies ingepland met de begeleidende docent, die ook daarbuiten bereikbaar is voor overleg.

randvoorwaarden KDO 3

organisatie en coördinatie
NNB en Karin van de Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
Deze oefening wordt vanaf het begin inhoudelijk begeleid door de docent documentaire in samenwerking met een gastdocent. Bij de besprekingen kunnen behalve de studenten regie documentaire ook studenten productie en camera betrokken worden. Elke dinsdag gedurende de voorbereiding en tijdens de opname- en afwerkingperiode is de begeleidende docent bereikbaar voor overleg.

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening:

  • kan de student op positieve wijze bijdragen aan het samenwerkingsproces
  • heeft de student vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een korte 'vrije' documentaire vanuit een eigen idee, gedraaid op locatie
  • heeft de student bewust stilgestaan bij zijn/haar leerproces en kun deze de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden
  • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders

montage en de korte documentaire oefening 3

monteer in beeld en geluid een kort documentair verhaal

algemene typering en inhoud
In deze korte documentaire oefening monteren de studenten een documentaire van maximaal tien minuten. Het materiaal daarvoor is in drie draaidagen opgenomen. De studenten Montage werken in deze oefening samen met de studenten Regie Documentaire, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Documentairestudent. De Montagestudenten monteren niet alleen het gedraaide materiaal, maar wonen waar mogelijk de geluidsmontage en mixage, alsook de kleurcorrectie bij en zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – voor de vertoning tijdens de evaluaties. Ter afronding van deze oefening schrijven studenten een individueel evaluatieverslag.

Productioneel

  • 8 dagen beeldmontage
  • 1 overdrachtdag
  • 4 dagen geluidmontage + 2 dagen eindmixage
  • 1 dag kleurcorrectie
  • 1 dag oplevering definitieve film
  • 1 dag voorbereiding evaluaties (prepareren vertoning Projectiezaal en oplevering DVD-master t.b.v. evaluaties)

leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening is de student in staat om een korte documentaire te monteren waarvan beeld en geluid los van elkaar zijn opgenomen. Daartoe dient de student het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren. Binnen het montagesysteem dient de student het materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als de Montagestudent onverhoopt zou wegvallen. De student is in staat in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld. In dat proces stelt de student zich als een gelijkwaardige gesprekspartner op. De student is in staat om feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot zich te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film. De student is in staat de film binnen de hem of haar ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot. De student is in staat om de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is. Ten slotte is de student in staat om de definitieve beeldversie en de definitieve audiomix te verwerken tot een vertoningskopie van de film ten behoeve van evaluaties en archivering.

competenties
1,2,3,4,5,6,9,10,11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
8 uur

docenten
René van Uffelen en diverse vakklascoaches

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit en planmatig en doelgericht werken.

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen