realiseer op basis van een vast, gekozen scenario een korte fictiefilm op locatie

voor wie
Studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design.

algemene typering en inhoud
Het uitgangspunt is een door een duo scenariostudenten geschreven scenario. Nieuw is dat er grotendeels op locatie wordt gedraaid en dat de oefening een wat langere doorlooptijd heeft: het project heeft zijn aftrap al aan het begin van het studiejaar als de scenariostudenten aan het scenario beginnen. Vlak na Kerst worden de scenario's over de teams verdeeld. Daarna start het gemeenschappelijke deel van deze oefening: elk team maakt zich het verhaal eigen, kiest een passende werkwijze en realiseert in samenwerking de opdracht.

verhaalontwikkeling

kort productioneel

randvoorwaarden LFO

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening heeft de student:

 • een positieve bijdrage geleverd aan het samenwerkingsproces
 • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een kort fictieverhaal op basis van een eigen scenario (van de scenariostudenten), en grotendeels gedraaid op locatie
 • bewust stilgestaan bij het eigen functioneren en kan hij/zij de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden; (het bijhouden van een persoonlijk logboek vormt daarbij de basis)
 • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders

montage en de locatie fictie oefening - 3 EC

monteer in beeld en geluid een kort fictieverhaal

algemene typering en inhoud
In deze korte fictieoefening monteren de studenten een fictiescène van maximaal vijf minuten die op locatie is gedraaid. De studenten Montage werken in deze oefening samen met de studenten Regie Fictie, Productie, Sound Design en indien van toepassing IMVFX, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Fictiestudent. De Montagestudenten monteren niet alleen het gedraaide materiaal, maar wonen waar mogelijk de geluidsmontage en mixage, alsook de kleurcorrectie bij en zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – voor de vertoning tijdens de evaluaties. Ter afronding van deze oefening schrijven studenten een individueel evaluatieverslag (zie Evaluaties en verslagen LFO en KDO3)

Productioneel

 • 5 dagen beeldmontage
 • 2 dagen IMVFX
 • 1 dag montage na IMVFX
 • 1 overdrachtdag
 • 4 dagen geluidmontage + 2 dagen eindmixage
 • 1 dag kleurcorrectie
 • 1 dag oplevering definitieve film
 • 1 dag voorbereiding evaluaties (prepareren vertoning Projectiezaal en oplevering vertoningsmaster t.b.v. evaluaties)

leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening is de student in staat om een korte fictiefilm te monteren waarvan beeld en geluid los van elkaar zijn opgenomen. Daartoe dient de student het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren. Binnen het montagesysteem dient de student het materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als de Montagestudent onverhoopt zou wegvallen. De student is in staat in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld. In dat proces stelt de student zich als een gelijkwaardige gesprekspartner op. De student is in staat om feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot zich te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film. De student is in staat de film binnen de hem of haar ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot. De student is in staat om de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design (en indien van toepassing IMVFX), in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is. Ten slotte is de student in staat om de definitieve beeldversie en de definitieve audiomix te verwerken tot een vertoningskopie van de film ten behoeve van evaluaties en archivering.

competenties
1,2,3,4,5,6,9,10,11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
8 uur

docenten
Diverse vakklascoaches

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit en planmatig en doelgericht werken.

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen