bezoek aan een buitenlands filmfestival

algemene typering en inhoud 

Excursie naar een filmfestival in een nader te bepalen stad in het buitenland. Doel is een beeld te krijgen van hoe het er op internationale filmfestivals aan toe gaat en ervaringen en denkbeelden met collega's uit te wisselen.

leerdoel
Na afloop heeft de student

  1. een beter beeld van de internationale filmmarkt
  2. zijn internationale contacten versterkt

docenten

Anita Smit, Annemiek van Gorp, Iris Hogendijk, marion Slewe, Bernadette Bout en Constant van Panhuys.

competenties
2,3,6,7,8,9,11

toets
opdrachten

beoordeling

- actieve participatie(voorwaarde)
- en een goede beoordeling van de gemaakte opdracht(en) (O/V)

studiebelasting

1 EC (28 uur)

Delen