In het derde jaar werkt de regisseur steeds zelfstandiger. De regiestudent is artistiek en inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de documentaireprojecten. Het lesprogramma sluit aan op de voorbereidingen, realisatie van de derdejaars producties en de ontwikkeling van de eindexamenproducties. Verder is het lesprogramma toegespitst op het verfijnen van kennis en vaardigheden.

De theorielessen zijn voornamelijk gepland in de maanden september en oktober en in de periode na Pasen (april, mei, juni).

Het jaar begint met een intensieve workshop waaraan alle vakklassen meedoen. Op basis van een concrete opdracht wordt in korte tijd een commercial gemaakt. 

Het schooljaar start met een drie dagen voor de RPS-studenten: de opstart van de derdejaars oefening. De ideeën voor de derdejaars oefeningen worden besproken en verder uitgewerkt. De samenstelling van de crew en de opnameplanning worden direct bij aanvang van het derde studiejaar bekend gemaakt.

In de weken daaropvolgend zijn er theoretische en praktische lessen. Parallel daaraan werken de studenten aan het documentaire filmplan. Op een aantal dagen is er les Research en er zijn bijeenkomsten met het RP-team en de regiecoach. Daar wordt de ontwikkeling van het filmplan besproken.

Tijdens een RPS werkweek op Texel (week 17) en de voorbereiding hierop, wordt de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van de eindexamenfilm. De eindexamenfilm is een gezamenlijk werkstuk, net zoals de tweedejaars oefeningen en de derdejaars oefeningen.

De ontwikkeling van het filmplan voor de eindexamenfilm ligt in handen van de documentairestudent; sparring partner is de productiestudent. Na de Texelweek zijn er weer lessen en workshops. In het rooster is eveneens tijd gereserveerd om te schrijven.

Half mei moet de eerste versie van het vierdejaars filmplan worden ingeleverd. Daarna volgt de pitchworkshop, die de studenten voorbereidt op de presentatie aan de omroepen. Deze vindt plaats in september 2015.

In mei staat de excursie gepland – de bestemming is München, waar o.a. het internationale studentenfestival, forum en de filmacademie bezocht worden.

Eventueel voorafgaand aan de eindexamenfilm van het vierde jaar, volgt er een lange stageperiode. Afspraken hierover maak je met de voor stages verantwoordelijke studieleider. De zomervakantie tussen het derde en vierde studiejaar is een ideale tijd, het hangt er ook van af of de eindexamenfilm in september of later in het jaar gedraaid gaat worden. Uiteraard dient in de laatste maanden van het studiejaar wel rekening te worden gehouden met het reguliere onderwijs. De student is zelf verantwoordelijk voor het bijtijds organiseren van de lange vierdejaars stage.

Delen