excursie en filmfestival in het buitenland - 2 EC

onderzoeken van opleiding en ontwikkelingen binnen een ander filmklimaat

leerdoel/inhoud
De regiestudenten uit het derde (en eventueel vierde jaar) bezoeken het filmfestival, de financieringsmarkt en de filmschool in München. Ze bekijken en analyseren afstudeerfilms en wisselen actief ervaringen en denkbeelden uit met collega-filmstudenten.

Deelname aan de excursie vraagt een nader bekend te maken eigen bijdrage en is in zoverre facultatief dat het de afwerking van de individuele films niet in de weg mag staan.

leerdoel
Na afloop heeft de student zijn internationale perspectief vergroot.

Meer concreet:

  • de student heeft een beter beeld van wat er op een filmschool in een ander land gebeurt en de denkbeelden en ervaringen van de collega-filmstudenten daar
  • de student kan mede daardoor de eigen ‘kennis en kunde’ ten opzichte van studenten uit andere landen inschatten en waarderen
  • de student heeft zijn internationale netwerk (verder) uitgebreid

competenties
8, 9, 10

onderwijsvorm

contacttijd
..

docenten
docenten uit de regievakklas

toets
kort evaluatieverslag

beoordeling

  • 100% aanwezigheid en actieve participatie
  • een voldoende beoordeling voor het evaluatieverslag [V/O]

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen