uitbouwen van je interviewvaardigheden

inhoud
De lessen in het derde jaar gaan verder op de lessen uit het tweede jaar. De studenten oefenen in het houden van interviews. Interviewen met een welomschreven doel, ofwel specifiek gericht op het vergaren van researchinformatie, ofwel gericht op het uitvoeren van interviews voor de camera.

leerdoel
Na afloop heeft de student nieuwe en aanvullende ervaring op gedaan in zijn/haar interviewvaardigheden.

competenties
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
Werkcollege

docent
Gastdocent

toets
Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

  • een voldoende beoordeling van de opdrachten in de les [V/O beoordeling]
Delen