het bekijken, analyseren en met de makers bespreken van een internationaal vermaarde serie

algemene typering en inhoud 
Hoe is het om te werken aan een internationaal vermaarde serie? In het derde jaar komen de scenariostudenten dit te weten in een case study over een Europese serie, in een samenwerkingsmodule met de derdejaars studenten Montage. Samen met één of meerdere van de makers gaan de studenten dieper in op het ontwikkel- en maakproces van de serie, de research die ze hebben gedaan, de samenwerking met andere disciplines, en hun ervaringen in dit proces. Gezamenlijk zal één specifieke aflevering bekeken en besproken worden. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen aan de makers.

leerdoel 
Na afloop van deze oefening:

  • heeft de student meerdere seizoenen van een serie leren analyseren, in woord en schrift
  • heeft de student in samenwerking met een andere vakklas leren praten en kijken naar de kunst van het verhalen vertellen binnen serie.
  • heeft de student naar zijn/haar eigen vakgebied leren kijken vanuit de ervaring van een internationale professional.

competenties 
3, 9, 10, 11

onderwijsvorm 
zelfwerkzaamheid, hoorcolleges, kleine gespreksessies

docenten 
Anne van Melick en René van Uffelen

toets
schriftelijke en mondelinge analyses van de serie (nader bekend te maken welke)

beoordeling
- 100% aanwezigheid en actieve participatie
- een voldoende beoordeling van de analyses (V/O)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen