programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   1 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 • commercials   2 EC
  realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
 • derdejaars fictiefilm òf writers for europe / serie / x-project   14 EC
  in samenwerking komen tot een definitief scenario voor een 10 minuten film, een serie van 6 x 10 minuten, of een scenario van 20 minuten binnen het internationale ontwikkeltraject Writers for Europe
 • case study: serie   1 EC
  het bekijken, analyseren en met de makers bespreken van een internationaal vermaarde serie

 3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • de actualiteit   2 EC
  onderzoeken van de actualiteiten in de ‘buitenwereld’ als inspiratiebron voor interessante verhalen
 • schrijftraining   2 EC
  oefenen van deelvaardigheden van het scenarioschrijven
 • writers room   1 EC
  samenwerken in een schrijfteam
 • masterclasses   2 EC
  colleges met specialisten uit de wereld van storytelling, film en scenarioschrijven
 • dramaturgie 6   2 EC
  kennismaking met de theorie van Linda Aronson over 'writing tomorrow's films'
 • dramaturgie 7   1 EC
  kennismaking met alternatieve verhaalstructuren
 • geestelijke bagage   3 EC
  onderzoeken en reflecteren op relevante literatuur over mens en maatschappij

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

 • speelfilm/serie t/m treatment òf stage   7 EC 
  uitwerken van een eigen speelfilmidee tot treatment, of participeren in de professionele beroepspraktijk binnen een stage
 • speelfilm/serie t/m eerste versie òf ontwikkeling eindexamenfilm   7 EC 
  uitwerken van een eigen idee tot een volledig scenario of een seriebijbel, of ontwikkelen eindexamenfilm van eerste ideeën, via een synopsis naar een eerste scenarioversie
 • egodocument   1 EC
  een gefilmd zelfportret maken van de eigen stem als schrijver
 • vrije ruimte   3 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren
 • showcase   2 EC
  schrijven voor en repeteren van een scriptlezing door acteurs
 • evaluatie 3e jaar   1 EC
  schrijven van een zelfevaluatieverslag over het 3e jaar
Delen