Het tweede jaar vormt een combinatie van theorie, onderzoek, filmen, lezen, kijken, persoonlijke ontwikkeling en veel, heel veel schrijven...

Theorie komt in de vorm van hoorcolleges voor de gehele lichting, en werkcolleges dramaturgie van Esther Wouda. Verschillende dramaturgische structuren en theorieën worden bestudeerd, getoetst en toegepast. De Locatie Fictie Oefening (5 minuten) gaat al in september van start, en resulteert in een aantal verfilmde scenario’s in het tweede semester.
Op woensdag staat de actualiteit centraal. Wat gebeurt er in de wereld en hoe verhoud je je daartoe? Wat voor films wil je maken, wat voor verhaal wil je vertellen? In het tweede semester leer je hoe je een prozaverhaal bewerkt tot een scenario van 25 minuten, en pak je zelf de camera op voor een aantal korte films binnen de modules Egodocument en Take 1.
Ter inspiratie staan er bezoeken aan het Nederlands Film Festival in Utrecht en het Internationaal Film Festival Rotterdam op het programma, en in april participeer je in de werkweek ‘Writers for Europe’, samen met studenten van filmscholen uit Barcelona, Praag en Londen. In een serie masterclasses op de woensdag word je horizon verbreed door gastsprekers afkomstig uit de wereld van storytelling, film en scenarioschrijven. Ook proef je aan het schrijven voor VR en animatie.
In een serie schrijftrainingen oefen je wanneer en hoe je dialogen toevoegt in je scenario’s. Research neemt een belangrijke plek in in het tweede jaar: in het eerste semester ga je op veldonderzoek. Weg achter de computer, en op pad! Aan het eind van het studiejaar doe je in teamverband deskresearch, om tot een idee voor een serie te komen.
Aan het eind van het tweede jaar heb je aan vele vormen van schrijven (voor kort, voor lang, serie en film, alleen en in duo schrijven) geproefd, zodat je een route kunt uitstippelen voor het derde en vierde jaar. Samen met de docenten bepaal je waar de twee laatste leerjaren de nadruk zal liggen. En dan ben je al op de helft!

Delen