in duo’s meerdere scenario’s schrijven voor de Locatie Fictie Oefening

voor wie

Studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design.

algemene typering en inhoud
Het uitgangspunt is een door een duo scenariostudenten geschreven scenario. Nieuw is dat er grotendeels op locatie wordt gedraaid en dat de oefening een wat langere doorlooptijd heeft: het project heeft zijn aftrap al aan het begin van het studiejaar als de scenariostudenten aan het scenario beginnen. Vlak na Kerst worden de scenario's over de teams verdeeld. Daarna start het gemeenschappelijke deel van deze oefening: elk team maakt zich het verhaal eigen, kiest een passende werkwijze en realiseert in samenwerking de opdracht.

verhaalontwikkeling

kort productioneel

randvoorwaarden

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van deze oefening heeft de student:

 • een positieve bijdrage geleverd aan het samenwerkingsproces
 • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een kort fictieverhaal op basis van een eigen scenario (van de scenariostudenten), en grotendeels gedraaid op locatie
 • bewust stilgestaan bij het eigen functioneren en kan hij/zij de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden; (het bijhouden van een persoonlijk logboek vormt daarbij de basis)
 • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders

vakspecifieke leerdoelen
Na afloop van deze oefening kan de student:

 • in duo verhalen ontwikkelen en uitwerken tot eindversie
 • op basis van dramaturgische elementen het eigen werk en dat van anderen ontleden
 • verschillende methoden toepassen om tot verhalen van 5 minuten te komen
 • verhalen zonder dialoog schrijven
 • feedback geven en ontvangen / verwerken

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

onderwijsvorm
werkcolleges, zelfwerkzaamheid, werken in teamverband

docenten
Lenina Ungari en Anne van Melick

toetsvorm
Het LFO-portfolio, waarin de student ten minste aan 3 scenario’s een bijdrage heeft geleverd.

beoordeling

 • 80% aanwezig en voldoende actieve participatie (voorwaarde)
 • voldoende voor de opdrachten (O/V)

studiebelasting
14 EC

Delen