onderwerp kiezen en een opzet maken voor artistiek onderzoek in het 4e jaar

voor wie
studenten Cinematography, Montage, Production Design en Sound Design

algemene typering en inhoud
Studenten van de bacheloropleiding van de Filmacademie doen in het 4e jaar een vorm van gericht artistiek onderzoek. Soms hebben studenten er moeite mee om tot een geschikt onderwerp te komen, een goede onderzoeksvraag te formuleren en/of een passende onderzoeksopzet te maken. Ook de verschillen in ideeën en (onderzoeks)vaardigheden tussen de studenten kan soms vrij groot zijn. In de onderzoeksweek bedenk je het onderwerp en de opzet van je onderzoek.

leerdoelen
Na afloop van de week:

 1. hebben de studenten een duidelijker en rijker beeld van:
  – wat onderzoek voor henzelf als filmmaker kan inhouden
  – wat ze vanuit hun persoonlijke fascinatie zouden willen onderzoeken
  – hoe ze het verder aan kunnen pakken
 2. zien de studenten:
  – het onderzoek als een logisch onderdeel van hun huidige leerpraktijk en hun toekomstige beroepspraktijk
  – het onderzoek minder als een moetje  en meer als een kans om zich als maker verder te ontwikkelen
  – de meerwaarde van het samen bespreken en uitwisselen van onderzoeksideeën en –ervaringen (hoe kun je elkaar gebruiken om verder te komen?)
 3. hebben de studenten concrete aanknopingspunten voor het vervolg van hun onderzoek
 4. hebben de studenten er zin in!

docenten
Marc Matze en Joery Verweij

toets
de geschreven onderzoeksopzet is tevens de toets.

beoordeling
De onderzoeksopzet wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Het onderwerp is helder en voldoende afgebakend
 • Het onderwerp is betekenisvol voor de student
 • Het onderwerp is relevant voor de professionele ontwikkeling van de student
 • De onderzoeksvraag is helder en eenduidig geformuleerd
 • De onderzoeksvraag is onderzoekbaar
 • De voorgestelde onderzoeksmethode past bij de aard van het onderzoek en de onderzoeksvraag
 • De voorgestelde onderzoeksmethode is uitvoerbaar
 • De voorgestelde vorm van presentatie past bij de aard van het onderzoek

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen