ambacht en samenwerken


algemene typering

lezingen beroepsvoorbereiding

programma


1. gemeenschappelijke basistheorie

 • algemene dramaturgie II  1 EC
  verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines
 • filmanalyse II  2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres II  1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film- en literatuurlijst II  3 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen

3. vakspecifieke praktijk / theorie

4. festivals:

 • keep an eye / 2e jaars filmpresentatie  1 EC
  organisatie 2e jaars filmfestival, analyseren van eindexamenfilms, netwerken en verrichten van ondersteunende taken t.b.v de voorbereiding en uitvoering van het keep an eye festival
 • NFF / IDFA   2 EC
  bezoek festival en analyseren van enkele films uit het festivalprogramma
 • IDFA Filmacademy Day   1 EC
  participeren in de organisatie van de Filmacademy Day

5. individuele opdrachten / stage

 • stage   8 EC
  participeren in de professionele beroepspraktijk
Delen