verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk

5.  individuele opdrachten:

 • onderzoeksopzet   2 EC
  Met als inspiratie de lessen Signatuur C maak je een opzet voor je onderzoek. Dit resulteert in een scriptie in het vierde jaar
 • vrije ruimte   2 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren

Delen