Naar inhoud
Nederlandse FilmacademieNederlandse FilmacademieNederlandse Filmacademie
Nederlandse FilmacademieNederlandse FilmacademieNederlandse FilmacademieNederlandse FilmacademieNederlandse FilmacademieNederlandse Filmacademie

Studiegids

2020-2021
 

Algemene informatie over de administratieve en financiële kant van het studentzijn
is te vinden onder  studentenzaken op het algemene deel van de website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar is bijvoorbeeld informatie te vinden over hoe het zit met in- en uitschrijven, collegegeld, collegekaart, studiefinanciëring, studiepuntensysteem, huisvesting, decaan, fondsen, e.d.

Studentzaken op de Filmacademie
De konkrete 'formele' administratie van studentgegegevens en de studievoortgang wordt binnen de Filmacademie verzorgd door het onderwijsbureau op de derde verdieping. Zij onderhoudt en beheert bijvoorbeeld de studentendossiers en verzorgt de getuigschriften en diploma's.

Bij wie moet je zijn?
Jona Bessem - medewerker studentzaken
jona.bessem@ahk.nl
kamer 3.13, 020 527 7450

Adres wijzigen?
Adreswijzigingen altijd in studielink aanpassen, hiermee wordt het SIS/Alluris automatisch gevoed. Mogelijk dat de aanpassingen in de gemeente basis administratie voldoende zijn, maar controleer studielink altijd. Daarnaast dien je ook een aparte mail te sturen naar de coördinator, studieleider van je opleiding en ..... studentenzaken.

AHK-brede ondersteuning tijdens je studie
Bij wie kun je terecht kunt als je, om wat voor reden dan ook, behoefte hebt aan ondersteuning om goed je studie te kunnen volgen? 

Studentendecaan op de Filmacadmie
Op de Filmacademie zelf kun je ook terecht voor informatie en advies over allerlei (praktische) zaken die met de studie samenhangen, en wel bij studentendecaan Timon Hagen

Rechten en plichten van studenten
Deze kun je vinden in het studentenstatuut.

Delen