De propedeuse wordt formeel afgesloten met een examen en als de student is geslaagd ontvang hij een propedeusegetuigschrift.

Het examen bestaat uit de gezamenlijke toetsen van alle onderdelen van de propedeuse. De student is dus geslaagd als hij alle onderdelen met succes heeft afgerond en de daaraan verbonden 60 studiepunten heeft behaald.

Degenen die aan het eind van het studiejaar hun propedeutisch examen hebben behaald, krijgen hun getuigschrift tijdens een kleinschalige feestelijke bijeenkomst uitgereikt waarbij ouders of andere dierbaren aanwezig mogen zijn.

toelating tot de hoofdfase

  1. Alle openstaande opdrachten die binnen het lopende studiejaar beoordeeld moeten worden, dienen 20 werkdagen vóór 1 september afgelegd of ingeleverd te zijn.
  2. Studenten die vóór 1 september alle onderdelen van de propedeuse met succes hebben afgerond, worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het tweede jaar.
  3. Studenten die vóór 1 september minimaal 52,5 studiepunten hebben gehaald worden toegelaten tot het studieprogramma van het tweede jaar. Zij dienen de ontbrekende studiepunten van de propedeuse vóór het einde van het tweede studiejaar behaald te hebben.
  4. Studenten die op 31 augustus minder dan 52,5 studiepunten hebben gehaald krijgen een negatief bindend studieadvies (nbsa).

In geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn hier soms uitzonderingen op mogelijk. Zie daartoe artikel 13.4 en volgende in het onderwijs en examenreglement.

 

Delen