De Filmacademie kent twee soorten doelen: leerdoelen en eindkwalificaties.

leerdoelen
Leerdoelen zijn tussendoelen en zijn bedoeld om het leren van de student richting te geven. Zij geven aan wat er nu eigenlijk geleerd zou moeten zijn aan het eind van een bepaald onderdeel van het onderwijsprogramma. De leerdoelen vind je in deze studiegids in de beschrijvingen van de programmaonderdelen.

eindkwalificaties
Eindkwalificaties beschrijven wat een student aan het eind van de opleiding moet kunnen. Deze kwalificaties vormen dus de einddoelen en de inhoud van de opleiding (vroeger spraken we van eindtermen). De Nederlandse Filmacademie heeft de eindkwalificaties beschreven in de vorm van competenties.

In 2018 zijn deze competenties aangepast. Dat betekent dat de propedeuse, het 2e en het 3e jaar nu met deze nieuwe competenties werken. Alleen studiejaar 4 werkt nog met de 'oude' competenties zoals zij die kennen.

de competenties voor het huidige jaar 4
(Let op: dit is in studiegids 18 - 19. Zorg dat je weer teruggaat naar deze pagina in studiegids 19 - 20!!!)

de competenties voor het huidige jaar 1, 2 en 3

Delen