Het onderwijs in de propedeuse kent de volgende aanpak. Het is de bedoeling dat de studenten - meer dan voorheen - vooral  zélf actief en zelfstandig aan de slag gaan, vaak in groepjes, soms individueel. Om dat op gang te helpen en om er richting aan te geven krijgen ze kleinere en soms ook grote opdrachten of taken. Die leiden vervolgens tot allerlei (tussen)producten, waarop ze feedback en waar nodig hulp bij krijgen van de docenten. De theorie leren ze meestal hand in hand met praktische toepassing ervan. Vaak gestuurd door een opdracht of taak en soms ondersteund door een inleidende of terugblikkende les.

De studenten worden bovendien uitgedaagd om zoveel mogelijk zélf de regie en de verantwoordelijkheid voor hun leerproces en hun artistieke ontwikkeling in handen te nemen. Dat doen ze door regelmatig bewust stil te staan bij hun leerproces en/of ontwikkeling. Ze houden hun bevindingen voor zichzelf bij in een soort blog en schrijven op gezette tijden een zelfevaluatieverslag. Daarin gaan ze terugblikkend zelf na in hoeverre ze de beoogde leerdoelen en competenties hebben behaald. Ook dit wordt vanuit de opleiding aangestuurd en ondersteund met taken of opdrachten in de digitale leeromgeving, waarin de studenten bovendien een digitaal portfolio kunnen bijhouden.

Het onderwijsprogramma zelf is thematisch opgebouwd in een beperkt aantal blokken. Het doel hiervan is om een duidelijke, logische en inspirerende opbouw in hoofdblokken te hebben, maar binnen een blok juist veel samenhang en integratie te hebben, bijeengehouden door een overkoepelend thema. Deze thema's zijn:
•    Film als kunstvorm in de Europese traditie
•    Van idee naar filmplan of scenario
•    Visual storytelling
•    De narratieve kracht van geluid en montage
•    Het realiseren van een korte documentaire
•    Het realiseren van een korte fictiefilm

Meer over de onderwijsaanpak op de filmacademie.

Delen