UNDER CONSTRUCTION

In de voorgaande blokken ‘Film als Kunstvorm in de Europese traditie’,Het ontwikkelen van een idee en ‘Visual Storytelling’ heb je kennisgemaakt met dramatische structuren, visuele beeldtaal en analyse. Vanuit deze basis ga je nu de werking van geluid en montage in een filmische vertelling onderzoeken. Een proces waarbij tijd, structuur en vormgeving voortvloeit vanuit idee, inhoud en concept.

Inhoudelijk biedt het blok lessen en oefeningen over de narratieve kracht van montage en geluid: Wat zie ik van wat ik hoor en wat hoor ik van wat ik zie? Hoe breng je een dramatische structuur aan? Hoe belangrijk is de plaatsing van een shot en het geluid in een vertelling? Wat is het verschil tussen een subjectieve en objectieve vertelling en hoe zet je dit in om spanning te creëren? Wat betekent dit voor de découpage?

Aan de hand van een case study nemen we een een ‘kijkje in de keuken’ van het post-productieproces van een film of serie. De makers zijn aanwezig en we bespreken het inhoudelijke proces en de samenwerking.

Met de opdracht ‘Given Footage’ ga je met alle opgedane kennis het experiment aan om de narratieve kracht van een filmische vertelling via montage en geluid verder te ontdekken.

literatuur / leermiddelen

 • Walter Murch, In the Blink of an Eye, A Perspective on Film Editing (Second Edition)
 • Ben Zijlstra, leerstof Cinematisch Geluid, Filmacademie, 2018

De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

 • de basiskenmerken en –principes van de narratieve werking van geluid en montage in film herkennen en de werking ervan uitleggen en verklaren.
 • het narratief van een eenvoudige scene vertalen in een passend découpageplan
 • het specifieke van de rol van montage en sound design aangeven in relatie tot de andere disciplines
 • de hoofdlijnen van de geschiedenis van de narratieve film/documentaire (cinema/tv/online) schetsen en daarbij de belangrijkste kenmerken van de verschillende perioden aangeven
 • enkele belangrijke klassieke films of filmfragmenten in eigen woorden inhoudelijk duiden.
 • werk van anderen en zichzelf beschouwen en analyseren m.b.v. een eenvoudig analysemodel en er een mening over verwoorden (geluidsanalyse)
 • reflecteren op de voortgang van de studie (terugblik blok 1 t/m 3)

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Jillis Molenaar, Faye de Wilde

(gast)docenten
Ivan Lopez Nunez(regie/decoupage), en René van Uffelen (studieleider montage en docent filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis),Marc Matze en Mies Rogmans(cinematography), Eva Plompen (Montage Praktisch), Kaveh Vares (Composing), Cilia Erens (Hoorbare Ruimte), Ben Zijlstra (Fenomenologie) Gastdocenten case study (JP Luijsterburg, Giel van Geloven, Steve Willaert

onderwijsvorm
Een mix van colleges, individuele opdrachten en groepsopdrachten waarbij je zelfstandig en deels begeleid samenwerkt

contacttijd
120 uur

beoordeling

Wát wordt er beoordeeld?
Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende 4 dingen:

 • Integrale toetsopdracht ‘Given Footage’
 • Tentamen Montage
 • Geluidsanalyse
 • Kort reflectieverslag over dit blok

Hoe wordt er beoordeeld?
Aan de hand van een integrale rubric.

Door wie wordt er beoordeeld?
Door de blokdocenten die samen tot een integraal oordeel komen.

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen