UNDER CONSTRUCTION

Welkom bij het blok het realiseren van een korte documentaire versie 2.0! Omdat we in dit blok door de omstandigheden allemaal vanuit huis moeten werken hebben we de nodige aanpassingen moeten doen. We starten het blok met de filmgeschiedenislessen van blok 5&6. Er komen digitale lessen, bronnenonderzoek, we kijken veel films en we sluiten het af met het maken van de eindopdracht, het maken van een visual essay.

In het tweede gedeelte van het blok  ‘het realiseren van een korte documentaire’ gaan we ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het maken van een documentaire. Wat is de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentairefilm? Wat zijn ‘goede’ personages en hoe maak je met hen een vertelling? Hoe werkt interview en waar kun je het allemaal voor gebruiken? Hoe kies je voor je vertelling de juiste vorm? En hoe is dramaturgie in documentaire toepasbaar? Er komen veel verschillende documentairemakers langs, zodat je een breed scala aan werkwijzen en visies voorgeschoteld krijgt.

Je gaat dit blok vooral veel aan de slag. De theorie die je krijgt, kun je zo direct toepassen in de korte documentaires die je gaat maken. Zo doe je eigen ervaring op. Hierop reflecteren en feedback geven aan anderen is daarbij ook belangrijk.

Doelen (leeruitkomsten) 
Aan het einde van het blok:

 • Heb je ervaring opgedaan met een korte documentaire voorbereiden, ontwikkelen en realiseren.
 • Kan je vertellend vermogen in beeld en geluid gebruiken om een creatieve documentaire vertelling te creëren.
 • Begrijp je de taakverdeling binnen een documentaire en kan je deze toepassen.
 • Kan je vanuit eigen rol constructief communiceren met andere betrokkenen van de documentaire.
 • Kan je de kenmerken van de belangrijkste documentaire genres herkennen en benoemen.
 • Kan je enkele klassieke documentaires in eigen woorden historisch duiden.
 • Heb je ervaring opgedaan met werk en werkprocessen van anderen en heb je geleerd om daarop te reflecteren.
 • Kan je het eigen leerproces zichtbaar maken m.b.v. een leerverslag.

Studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

Blokdocenten
Hasse van Nunen
Tessa Boerman

(gast)docenten
Menno Otten en René van Uffelen, Niels van Koevorden, Jeroen Berkvens, Gülsah Dogan, Sophie Dros, Wiepko Oosterhuis, Shamira Raphaëla e.a.

onderwijsvorm
Een mix van kleine oefeningen, werkcolleges en opdrachten.

Literatuur

 • Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire, van Hans Beerekamp, Amsterdam: Stichting Het Ketelhuis.
 • Het vak regie, een introductie, Annemiek van der Zanden en Jet Smit, Filmacademie, 2018.

Beoordeling
Na afloop van het blok gaan we na of je de leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand van:

 • een rubric met de beoordelingscriteria van de opdrachten gebaseerd op de doelen zoals hierboven vermeld
 • het leerverslag
 • de aanwezigheidsplicht van 80% voor de theorielessen en 100% voor de opdrachten

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen